20120802

Părţi proporţionale pentru interpolări liniare ale numerelor de la 11 la 90


Pe Tabelele Matematice Uzuale Online urmăriţi Aritmetică, Părţi proporţionale pentru interpolări liniare ale numerelor de la 11 la 90.
În Tabelele Matematice Uzuale Online se găsesc principalele elemente numerice şi formule necesare pentru efectuarea calculelor şi rezolvarea problemelor de aritmetică, algebră, geometrie, trigonometrie, analiză matematică şi geometrie analitică plană. Tabelele sunt însoţite de indicaţiile respective de utilizare.
Ele vă sunt prezentate în format foto jpg. Le puteţi urmări dacă le accesaţi ca pe orice fotografie. Toate sunt scanate după ediţia ditată în anul 1962 de Editura Thnciă.


Este un auxiliar preţios, atât pentru efectuarea calculelor practice, întâlnite în diferite experienţe sau probe de laborator, cât şi pentru rezolvarea problemelor necesare în vederea consolidării cunoştinţelor matematice acumulate.
Tabela 1.6
Dacă se cunosc două valori ale unei mărimi, se poate calcula cu o precizie suficientă pentru nevoile practice, o valoare intermediară, fiind admisă o creştere sau o descreştere proporţională cu diferenţa dintre cele două valori cunoscute.